หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งบริษัท

กระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Sustainability and the Environment – MSE)

เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร (ที่ตั้งและหมายเลขติดต่อของ MSE : Environment Building, #21-00, Scotts Road, Singapore 228231 Tel: 65-6731 9117 Fax: 65-6731 9749 )

กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower –MOM)

เพื่อขออนุญาตนำพ่อครัว/แม่ครัว เข้ามาทำงานในสิงคโปร์ (ที่ตั้งและหมายเลขติดต่อของ MOM :  Employment Pass Division, SIR Building, 10 Kallang Road, Singapore 208718   Tel: 65-6297 5443  Fax: 65-6298 0837 )

สำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะ จะต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธุรกิจสาขานั้นๆ เช่น

– โรงพยาบาล ต้องขอใบอนุญาตจาก Ministry of  Health
– การก่อสร้าง ต้องขอใบอนุญาตจาก Building & Construction Authority
– การศึกษา ต้องขอใบอนุญาตจาก Ministry of Education
– การบริการ ต้องขอใบอนุญาตจาก Singapore Police Force
– การบริการขนส่ง ต้องขอใบอนุญาตจาก Public Transport Council
– ธุรกิจ Software ต้องขอใบอนุญาตจาก Ministry of Information, Communications and the Arts
– การเงินและการคลัง ต้องขอใบอนุญาตจาก Ministry of Finance, Monetary Authority of Singapore