สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) ในอัตราค่าจ้าง 3,150 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน โดยผู้สนใจจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

บัดนี้ – 30 กันยายน 2566  รับสมัคร
วันที่ 3 ตุลาคม 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 5 ตุลาคม 2566สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2566ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 16 ตุลาคม 2566เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดจากประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกรอกใบสมัครตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล bic@thaibizsingapore.com

หมายเหตุ: เอกสารภาษาอังกฤษที่แนบมาในประกาศนี้ มีเพื่อสำหรับการเตรียมตัวการสอบข้อเขียน หัวข้อเรียงความแสดงความคิดเห็น เรื่อง “ผลกระทบด้านการค้าของสิงคโปร์จากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ของชาติมหาอำนาจที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบและขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์